Isfiske  

Isfiske på skogs-og fjellvann er en tradisjon i Kvæfjord. NB Det må på forhånd tas kontakt med vertskapet for informasjon om isforholdene.Aktuelle fiskevann:
Vebostadvannet
Gunnarvannet, Steinvannet og Korsvannet