Drifta på Wikeland gård    

Landbruksproduksjonen
På Wikeland Gård har vi 30 vinterfora sau og er dessuten i gang med å bygge opp en
  villsaubesetning. Vi har 120 mål dyrket mark og  høster silofôr i rundballer til egen buskap. Dessuten produserer vi ca. 10 tonn tørrhøy. Hesjing, bakketørking, innkjøring og pressing av tørrhøy til hestefôr  trenger mange hender og skaper mye sosialt samvær. Vi dyrker ca 7 mål med mandelpotet for salg. Potetlageret er i steinkjelleren i hovedhuset. Noen rader med jordbær sikrer store smaksopplevelser på sommeren.
 

Eiendommen har også produktiv skog hvor det tas ut ved for salg.
Undervisning og opplæring
I tillegg til landbruksproduksjonen driver vi med ”Inn på Tunet” aktiviteter. Gjennom deltagelse på studiet ”Gården og kysten som læringsarena” har Wikeland skaffet seg spesiell kompetanse når det gjelder undervisning og opplæring knyttet til praktiske arbeidsoppgaver på gården. Gjennom skoleåret har vi regelmessig elever på gården som følger spesielt tilrettelagt opplæring og undervisning.

Gårdsturisme
Stabburet på Wikeland gård er restaurert og innredet for overnatting og utleie til turister med 4-8 soveplasser. Det vanligste er ukesutleie. Det er lagt til rette for varierte aktiviteter på gården. Fiske på fjorden eller i idylliske skogs- og fjellvann. Fantastiske turmuligheter i skogen og i fjellet, sommer som vinter. Sykkelturer i terrenget og på veien. Gjester som ønsker det kan også få delta i arbeidet på gården


 

 

     

 

 

 

 

 

.