Fotosafari, landskapsfotografering

Anbefalte ruter for fotoamatører. Mulighet for billedehandling på data.