Noen bilder fra Kvæfjord  

Borkenes sett mot sør med Straumsbotn i bakgrunnen

Borkenes sett mot nord-vest med Kveøy i bakgrunnen

Rå videregående skole med stadion i forgrunnen

Rå videregående skole - naturbruk

Fra Horntindan med utsikt mot Kaltdalsvannet, Vebostadvannet  og Vikeland

Fra Gapøyholman med Andfjorden og Andøy i bakgrunnen

Fra Gapøyholman med Andøy i bakgrunnen

Godfjordfjell  - fotografert fra Elda

Fra Aspenesfjæra med Bremnes i bakgrunnen

På tur mot Storhornet - med utsikt mot Andfjorden og Andøy

På tur opp på Refsnesfjellet - med utsikt mot Gullesfjord, Hemmestad og Kveøy.

Fra Gullholm - fraflyttet bygd som nå er hyttegrend/sommersted

Padletur på fjorden

Skarven i Gapøya - det eneste stedet i Kvæfjord hvor skarven hekker

På tur opp Hellaksla til Reinfjellet - utsikt nordover mot Gullesfjord

Øverst på Melåaksla mot Tverrtindan - Tjeldsundet kan så vidt ses i bakgrunnen

Utsikt fra Kråkviktinden i Godfjord mot Kveøy, Borkenes og Vikeland

Utsikt fra Kråkviktinden i Godfjord mot Røkenes
 

Utsikt fra Molnes (ved Wikeland gård) mot Borkenes og Godfjordfjellene i bakgrunnen

Utsikt fra Horntindan (Refsneshornet) mot sør og Gullesfjord

Utsikt fra Horntindan (Refsneshornet) mot nord og Borkenes

Fra Bogheia i Gullesfjord

Fjellrype i mars