Fjordfiske  

Wikeland Gård har to båter til utleie. Med disse kan man nå de mest aktuelle fikseplassene i nærområdet. Fiskeutstyr og redningsvester følger med.



Kart over fiskeplasser